Indian.nl is een initiatief van de Indian Motorcycle Club Nederland (IMCN).indian_back
Juridische verklaring en voorwaarden betreffende het gebruik van indian.nl

De IMCN heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via indian.nl op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen. Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor de IMCN haar verontschuldigingen aanbiedt.
De IMCN geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen. De IMCN is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in indian.nl, en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website. De IMCN is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade – van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook – ten gevolge van het gebruik van de informatie die – hetzij direct hetzij indirect – via indian.nl wordt verkregen.
Alle aan de IMCN verstrekte persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
Zonder schriftelijke toestemming van de IMCN mag niets van indian.nl gekopieerd worden.

Cookie gebruik & Privacy
Indian.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.